Finansmotion 25/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 25/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 42.05.11

Utgifter för Språkrådet

 

En av de få konkreta åtgärder som återstod efter att Landskapsregeringen behandlat den parlamentariska språkkommitténs slutbetänkande av den 25 april 2006 var att inrätta en språknämnd, sedermera omdöpt till språkråd.

     I motiveringarna under momentet står bland annat att:

Språkrådet skall årligen avge en rapport till landskapsregeringen om sin verksamhet inklusive en utvärdering av svenska språkets ställning.

     Rådet skall behandla strukturella språkproblem med utgångspunkt i språkstadgandena i självstyrelselagen och hantera landskapsregeringens beslut i språkfrågor samt övervaka att den lagstiftning som berör Ålands språkliga status följs. Dessutom skall rådet följa den språkliga utvecklingen inom utbildning, handel och andra samhällsområden.

     Rådets övriga uppgifter bör vara att initiera språkutredningar och ge förslag till åtgärder på basis av dem. Språkrådet skall också klargöra vart enskilda personer kan vända sig om de känner sig språkligt felbehandlade.

     Till språkrådets uppgiftsområden hör även

- att allmänt följa den språkliga utvecklingen inom alla samhällssektorer

- att bevaka relationerna mellan myndigheter på Åland och i riket

- att bevaka individers och medborgarorganisationers språkliga rättigheter och verksamhetsförutsättningar, bland annat genom att vägleda dem i deras kontakter med myndigheter och institutioner, att övervaka hur myndigheter men också företag och intresseorganisationer upprätthåller den språkliga servicen och att granska språkpolitiska aspekter inom utbildningspolitiken, hälso- och sjukvården och övriga samhällsområden.

     Målsättningen för språkrådet är således hög, men storleken på anslaget bekräftar än en gång att Landskapsregeringen inte tar den språkliga utvecklingen i landskapet på allvar.

 

Med anledning av det ovan anförda förslår vi

 

att anslaget under moment 42.05.11 höjs med 90 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson