Höjning av anslaget under moment 42.05.11 Utgifter för språkrådet

Budgetmotion FM 25/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: språk, språkråd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter