Finansmotion 25/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 25/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Korrigerad skattegottgörelse, ändring av motivering

 

 

Landskapsregeringen beräknar i budgeten att skattegottgörelsen för 2010 skall stanna på 3 M€ vilket är 19 M€ lägre än i innevarande års budget.

 

Skattegottgörelsen i 2010 års budget skall grunda sig på beskattningen för år 2008. När LR lade sitt budgetförslag visste man inte utfallet av denna. Skattestyrelsen och Ålandsdelegationen räknar med att ha siffrorna klara inom november 2009.

 

Det är därför skäl för finansutskottet att på basen av den korrekta siffran för skattegottgörelsen för skatteåret 2008 korrigera budgetbeloppet i 2010 års budget.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att till motiveringen  under moment 39.10.91 Skattegottgörelse (sid. 240) fogas följande tillägg: "Beloppet korrigeras i enlighet med det beslut som Ålandsdelegationen avser att på basen av 2008 års slutliga skattebesked ta under den tid som budgeten behandlas i lagtinget."

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

 

Jörgen Strand