Korrigerad skattegottgörelse, ändring av motivering

Budgetmotion FM 25/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skatt, skattegottgörelse, budget


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter