Finansmotion 25/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 25/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen under moment 44.10.32 Bidrag för samhällsekonomiska projekt

 

 

Under momentet finns ett anslag på 2 miljoner euro upptaget för Badhuset i Mariehamn och Idrotts- och motionscentret i Godby.

     Badhuset kan få 50 % av godtagbara kostnader som bidrag dock högst 5 000 000 euro.

     Idrotts- och motionscentret i Godby kan i budgetförslaget få 80 % av godtagbara kostnader i bidrag, här finns dock inget tak på summan vilket bör anges på samma sätt som för badhuset i Mariehamn

     Det är värdefullt om en ishall och en simhall kan förverkligas i Godby. Det förefaller dock vara för stor skillnad att ha en 30 procentig differens mellan stöden i de bägge centralorterna. En 15 procentig skillnad har tidigare ansetts vara försvarbar med beaktande av den regionala balansen. Även med beaktande av dagens budgetsituation så måste ett 65 procentigt stöd anses mycket frikostigt.

     Ingenstans i motiveringarna finns heller angivit på vilket sätt framtida projekt kommer att behandlas. Inte heller nämns något om Jomala kommuns anhållan gällande förstärkning av sitt idrottscentrum men olika faciliteter inkluderande skidtunnel i Prästgården by. På samma sätt behandlas Mariehamns stads anhållan gällande konstgräsplan.   

    

Med hänvisning till ovanstående så föreslår undertecknade att följande text fogas till motiveringen under moment 44.10.32. :

 

Landskapsbidrag åt Finstöms kommun för idrotts- och motioncentret i Godby ges enligt 65 %, initialt högst 874 000 euro för ishall eller högst 2 730 000 euro för simhall. Vidare bör landskapsstyrelsen återkomma till lagtinget med besked om hur man kommer att behandla de projekt som inte anges i årets budget.

 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Jörgen Strand

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Dennis Jansson

 

 

Roger Jansson