Angående komplettering av motiveringen under moment 44.10.32 Bidrag för samhällsekonomiska projekt

Budgetmotion FM 25/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter