Finansmotion 26/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 26/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lotta Wickström-Johansson

200-XX-XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för utvecklingsarbete (46.01.04) med 250.000 mark för en miljöpedagog

 

I dagens samhälle är det nödvändigt att miljöfrågorna har en central ställning. Vi beslutsfattare skall skapa förutsättningar för att lösa miljöproblemen och förbättra miljöns tillstånd. Vi är också skyldiga att se till att barnen och ungdomarna får den kunskap om och förståelse för miljöfrågorna som behövs. Det är en form av ”överlevnadskunskap”.

     Det finns många skolor och daghem på Åland där miljötänkandet integrerats i verksamheten men det finns också sådana där det här fungerar sämre. Det finns skolor och daghem där engagerade lärare tröttnat efter en tid i brist på material och modeller för undervisningen. Det finns skolor och daghem där man vill åstadkomma mycket då det gäller miljöfrågor men där man inte vet hur man skall gå vidare i praktiken. Det här betyder att alla barn inte har samma tillgång till miljöfostran utan att det är beroende av vilket daghem eller vilken skola barnet går i.

     Med en miljöpedagog med uppgift att ta fram material och en effektiv form för miljöundervisning och föra ut den här kunskapen till alla daghem, grundskolor och gymnasialstadieskolor på Åland når vi alla barn och ungdomar på Åland. Samhället har också både på kort- och lång sikt nytta av en sådan undervisning  då det gäller en allmän attitydförändring i samhället, vilket är en grundläggande fråga i allt miljöarbete. Vi åstadkommer  inget med att satsa pengar och skapa regelverk om inte människorna själva ändrar inställning och omfattar ett miljötänkande. Då det gäller attityder är det klart att det är effektivast att vända sig till unga människor som ännu inte fastnat i ett visst levnadssätt.

 

Med hänvisning till detta föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.01.04 Utvecklingsarbete, höjs med 250.000 mark till 1.400.000 mark för att projektanställa en miljöpedagog med alla daghem, grundskolor och skolor på mellanstadiet som arbetsfält.

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sune Mattsson

 

 

Ritva Sarin Grufberg

Leo Sjöstrand

 

 

Sune Eriksson

Hasse Svensson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson