Finansmotion 26/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 26/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under 43.60 Ålands polismyndighet

 

 

Det har med oönskvärd tydlighet framkommit i debatten kring polismyndigheten att ett behov finns av mer åländsk profilering av polisen för att öka förståelsen,  inte minst internt inom myndigheten, för att polisen huvudsakligen lyder under självstyrelsen. Exempel på profilering kan vara t.ex. egen åländsk design på polisbilarna samt en i övrigt egen åländsk grafisk profil på polismyndigheten.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under kapitel 43.60:  ”En egen åländsk profil för polismyndigheten tas fram under året innefattande bl.a. designen på polisens fordon och den grafiska profilen i övrigt”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm