Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 43.60 Ålands polismyndighet

Budgetmotion FM 26/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, polismyndighet, ålands polismyndighet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter