Finansmotion 26/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 26/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet

 

Ålands Radio finansieras med ”tv-avgifter” som betalas av dem som innehar en TV-mottagare. I avgiften borde därför ingå samtliga kostnader för produktion, utsändning och återutsändning av radio och TV som Åland Radio och TV ab har, även upphovsrättskostnader. Andra aktörer på mediemarknaden betalar själv sina upphovsrättskostnader och får dem inte ersatta av landskapet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

1. att anslaget under moment 43.05.62 utgår samt

2. att första stycket under motiveringen under moment 43.05.60 ersätts med följande ”Momentet avser även ersättningar för               upphovsrättskostnader som bolaget har.”     

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström