Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet

Budgetmotion FM 26/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rundradio, radio, radioverksamhet, rundradioverksamhet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter