Finansmotion 26/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 26/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kompensation för förlust av skatteintäkter, höjning av anslag

 

 

Det är givet att de åländska kommunerna ska kompenseras fullt ut för de skattesänkningar som görs i riket som en följd av ökade avdrag. Land-skapsregeringen påför kommunerna nya uppdrag som ska finansieras via skatten. Minskar statens skattebasen och därigenom försämrar kommunernas skattinkomster ska de kompenseras av staten och i vårt fall av regeringen. Spelreglerna bör vara klara och stabila.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi                       

 

att anslaget under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) höjs med 750.000 euro.

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

 

Barbro Sundback                  

 

 

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen