Kompensation för förlust av skatteintäkter, höjning av anslag

Budgetmotion FM 26/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skatt, skatteintäkt, förlust, avdrag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter