Finansmotion 26/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 26/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel

 

 

Landskapsstyrelsen föreslår att ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsan på Åland och Samfundet Folkhälsan i Finland kan beviljas hela 1.690.000 EUR i projektbidrag.

 

Undertecknade anser att detta projekt skall underkastas normal prövning och prioritering liksom andra liknande projekt. Någon finansiell ”gräddfil” likt den landskapsstyrelsen föreslår kan inte accepteras. Dessutom bör de tillbudsstående finansieringsformerna under kansliavdelningen (bostäder) och social- och miljöavdelningen (sociala utrymmen) i första hand nyttjas för dylika projekt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

att andra och sista stycket under motiveringen till moment 44.20.51 strykes.

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman