Angående ändring av motiveringen till moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel

Budgetmotion FM 26/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter