Finansmotion 27/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 27/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 34.10.74 Försäljning av fastigheter

 

Att koppla försäljningen av hotell Arkipelag till drift av KK-huset var ingen lyckad idé. FAB Ålands turisthotell bör säljas rakt av utan denna koppling. Föreslås därför en utökad inkomst under momentet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 34.10.74 höjs med 5.000.000,- samt att åttonde stycket i motiveringen ersätts med följande: ”Fastighets Ab Ålands turisthotell  utbjudes till försäljning på nytt utan koppling till drift av andra anläggningar.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm

Fredrik Karlström