Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under moment 34.10.74 Försäljning av fastigheter

Budgetmotion FM 27/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fastighet, försäljning,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter