Finansmotion 27/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 27/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kortruttsinvesteringar - sänkning av anslag

 

Under momentet upptas flera olika projekt. MKB-utredning för Föglöprojektet. Kortruttsutredning som ska ges till en extern konsult. Dessutom föreslås en rad utredning rörande färjfästen för skärgårdstrafiken. De senare nämnda projektet borde ligga under moment 48.30.79. Bro- och hamninvesteringar 48.30.79.

     Anslaget höjs från 100.000 till 1.000.000 euro. Höjningen förefaller inte välgrundad och seriös. Vi föreslår att MKB-utredningen för Föglötunneln får ligga i malpåse och att man överväger att flytta så många projekt som möjligt till anslag 48.30.79.

     På sid. 218 under moment 48.20 skriver regeringen om det "uppdaterade kortruttsmeddelandet" med bland annat en eventuell sommartrafik med snabbgående fartyg för person- och cykeltransporter och under moment 48.30.78. talas det kort och gott om ett kortruttsmeddelande som ska upphandlas av en extern konsult. Det förefaller inte helt klart vad regeringen har för avsikter med sitt utlovade kortruttsmeddelande. Innan regeringen klargjort vad som ska upphandlas föreslår vi att anslaget sänks med 800.000 euro.

 

Med hänvisning till det ovan föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.30.78. Kortruttsinvesteringar (R) sänks med 800.000 euro.

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback                       

 

 

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen