Kortruttsinvesteringar - sänkning av anslag

Budgetmotion FM 27/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kortrutt, investering, skärgårdstrafik, trafik


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter