Finansmotion 28/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 28/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 34.10.75 Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet

 

Då något kultur- och kongresshus inte bör byggas enligt nuvarande planer bör anslaget strykas. Istället kan penningautomatmedel satsas på golfprojektet i Föglö som kan förverkligas snabbt förutsatt att finansiering erhålles från landskapet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under 34.10.75 strykes samt att motiveringen under moment 44.10.74 utgår i sin helhet och ersätts med: ”Anslaget kan användas till att stöda ett golfprojekt på Föglö enligt de planer som kommunen presenterat.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

Fredrik Karlström