Strykning av anslaget under moment 34.10.75 Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet

Budgetmotion FM 28/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: inkomst, finansiering, delfinansiering, kultur, kulturell verksamhet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter