Finansmotion 29/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 29/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2001-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget för bostadsbidrag (45.10.50) med 40.000 euro

 

 

Bostadsbidraget är för litet med tanke på ålänningarnas boendeönskemål. För den som önskar ett hem, inte bara tak över huvudet, och som pga av sjukdom eller andra orsaker har begränsade ekonomiska möjligheter behövs en höjning av bostadsbidraget för att hyra en bostad. Bostadsbidraget följer riksnormen och den är i internationell jämförelse mycket låg.

     Konsumentprisindex har under de senaste åren stigit särskilt med avseende på boendekostnaderna. Bristen på hyresbostäder gör dessutom att hyrorna ständigt stiger. Allt detta sammantaget kräver en justering av strukturen och nivån på bostadsbidraget.

 

Nuvarande system

Nytt system

Hushållets storlek

Bostadens storlek

Hushållets storlek

Bostadens storlek

1

37 m2

1

57 m2

2

57 m2

2

77 m2

3

77 m2

3

90 m2

4

90 m2

4

105 m2

5

105 m2

5

115 m2

6

115 m2

6

125 m2

7

125 m2

7

135 m2

8

135 m2

8

145 m2

    

Om hushållet består av fler än åtta personer höjs maximiytan med 10 kvadratmeter för varje ytterligare person.

     Det nya systemet innebär att i nästan varje enskilt fall skulle hela bostadsytan beaktas vid beräkningen av bostadsbidraget. Följande exempel belyser situationen idag och med ett nytt system. En ensamstående mor med ett barn har en bruttoinkomst på 8331 mk/månad. Kvar efter skatt 6581,50 mk. Hon flyttar in i en trerummare på 63 m2/ a 52 mk/månad. Hyran är 3276 mk/månad. Hennes självrisk är 1991 mk/månad. Hon är idag berättigad till ett bostadsbidrag för 57 m2 vilket ger henne ett bostadsbidrag på 778,40 mk/månad. När hyran är betald har hon och hennes barn 4038,90 mk att leva på. Med det nya systemet som vi föreslår skulle bostadsbidraget uppgå till 1028 mk/månaden, dvs en 30 procents bidragstäckning av hyran.

     I samband med lagtingets behandling av budgeten för år 2000 beslöt lagtinget att landskapsstyrelsen skulle följa behovet av en förstärkning av bostadsbidraget. Ensamföräldraföreningen på Åland har sedan dess vid ett par tillfällen riktat sig till landskapsstyrelsen i denna fråga men inte fått gehör för sina önskemål. Vi anser att det allmänna bostadsbidraget måste förändras och föreslår ovan nämnda system samt att anslaget för bostadsbidrag höjs med 40.000 euro.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

Att lagtinget i budgeten för 2002 höjer anslaget under moment 45.10.50 Bostadsbidrag med 40.000 euro och inför en nytt system för beviljande av bostadsbidrag.

 

 

 

 

Mariehamn den 15 november 2001

 

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Anne-Helena Sjöblom