Angående höjning av anslaget för bostadsbidrag (45.10.50) med 40.000 euro

Budgetmotion FM 29/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter