Finansmotion 29/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr  29/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 43.60.74  Om- och tillbyggnad av polishuset

 

 

Med tanke på budgetläget och rådande högkonjunktur inom byggsektorn är det i detta skede olämpligt att bygga ut polishuset. Under denna förra landskapsstyrelsens tid föreslogs en annan, billigare lösning som gick ut på att bygga en övergång till grannfastigheten norr om polishuset och i den hyra upp den tilläggsyta som behövdes. Denna lösning blir avsevärt billigare och kan verkställas snabbare. Dessutom är 470 m2  tilläggsyta långt mer än vad som behövs om man utnyttjar polishusets yta effektivt. Dessutom kunde utrymmena i Godby användas i högre utsträckning.

 

Med hänvisning till den ovan anförda föreslår vi

 

1) att anslaget under moment 43.60.74 sänks med 100.000 euro till 150.000 euro.

 

2)  att motiveringens andra och tredje stycket stryks och ersätts med följande lydelse: ”Föreslås ett anslag om 150.000 euro för byggandet av en övergång till fastigheten norr om polishuset för att möjliggöra en upphyrning av de tilläggsutrymmen som behövs när alarmcentralen flyttas till polishuset.”

 

                     

 

Mariehamn den 15 november 2002

 

 

Danne Sundman

 

 

Olof Salmén

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm