Sänkning av anslaget under moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset

Budgetmotion FM 29/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polishus, polis, hus, tillbyggnad, fastighet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter