Finansmotion 3/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 3/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 43.05.61

 

 

Det finns en stor efterfrågan av att Ålands Radio och TV skulle sända ut TV4:s kringutbud över Smedsböle-sändaren. Man borde på sikt, eftersom landskapet gått in för marksänd digital-TV, uppnå ett liknande utbud som t.ex. Boxer i Sverige. Viktigast är dock TV4:s kanaler. Saken har aktualiserats på nytt då programmet Bingolotto flyttas till kanalen TV4+ som inte kan ses via Smedsböle. Detta drabbar också många ideella föreningar som säljer bingolotter för att finansiera sin verksamhet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

motiveringen under moment 43.05.61 skall lyda: ”Ålands Radio och TV ges i uppdrag att i brådskande ordning utreda möjligheten att komplettera utbudet över Smedsböle med TV4:s övriga kanaler. Landskapregeringen kan återkomma i första tilläggsbudget om behov av anslag finns för att förverkliga detta.” 

 

                                           

                     

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg