Tillägg till motiveringen under moment 43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar

Budgetmotion FM 3/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: understöd, investering, tv, radio, anläggning, radioanläggning, tv-anläggning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter