Finansmotion 30/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 30/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Moment 45.10.53. Barnbidrag (F)

 

 

Landskapsregeringen föreslår i framställning nr 2/2007-2008 med hänvisning till ÅSUB:s rapport Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland att barnbidragen och det s.k. ensamförsörjartillägget höjs för att förbättra barnfamiljernas och särskilt de ensamstående försörjarnas situation. I och med att det är fråga om en s.k. budgetlag återges förslagets ekonomiska verkningar även i budgetförlaget för år 2008.

     Nämnda åtgärdsförslag är tillsammans med förslaget om justering av grunderna för utgivande av utkomststöd (framst. nr. 3/2007-2008) ett steg i rätt riktning. I och med att syftet med nämnda stöd är att ge grundtrygghet för alla barn oavsett den enskilda familjens ekonomiska situation, är dock förslaget till de delar ensamförsörjarna berörs inte tillräckligt omfattande.

     Vi undertecknade anser därför att ensamförsörjartillägget (barnbidrag/euro per månad) bör höjas från nuvarande 37 euro till 80 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att

 

moment 45.10.53 höjs med 250 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Harry Jansson

 

 

Anders Eriksson