Höjning av anslaget under moment 45.10.53 Barnbidrag (F)

Budgetmotion FM 30/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: barnbidrag, barn, bidrag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter