Finansmotion 30/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 30/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget för landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (45.15.30) med 45.000 euro för att höja utkomststödets belopp

 

 

Utkomststöd är för ett antal hushåll en sista ekonomisk räddningsplanka när svårigheter av olika karaktär begränsar det ekonomiska existensutrymmet.

     På Åland är alla medvetna om de höga levnadskostnaderna och som en följd härav har bland annat löntagarkollektivet i offentlig sektor tillerkänts ett så kallat Ålandstillägg om FIM 500:- per månad som en löneförmån. Det är i hög grad berättigat men lika naturligt och självklart vore att en motsvarande förhöjning infördes för de olika kategorier mottagare av utkomststödet som lever vid gränsen för existensminimum.

     En justering av de olika nivåerna för gällande utkomststöd är ingen stor ekonomisk fråga utan handlar mera om ifall lagtinget vill vara med och prioritera samhällets bistånd till våra medmänniskor som har det allra svårast.

     I den senast verkställda redovisningen över utkomststödtagarna från 1999 framgår att utkomststöd erlades till olika hushåll under sammanlagt 542 månader.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår vi undertecknade

 

att lagtinget under moment 45.15.30 höjer det föreslagna anslaget för utkomststöden med 45.000 Euro för att möjliggöra en höjning av utkomststödet med drygt 83 Euro per stödtagare och månad.

 

 

Mariehamn den 16 november 2001

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Anne-Helena Sjöblom