Angående höjning av anslaget för landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (45.15.30) med 45.000 euro för att höja utkomststödets belopp

Budgetmotion FM 30/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter