Finansmotion 31/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 31/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av  ett nytt moment under kapitel 45.15. för kompensation för felaktig barnomsorgstaxa

 

 

Då det har framkommit att en rikslag är satt i kraft i landskapet sedan 1997 visar det sig att många kommuner tar ut för hög barnomsorgsavgift och kommer att bli återbetalningsskyldiga. Detta innebär en direkt kostnad för kommunerna samtidigt som det innebär mycket extra administration att reda ut på vilket sätt utbetalningarna är felaktiga. Då landskapsregeringen som övervakande myndighet gett felaktig information bör dessa kostnader kompenseras av landskapet för kommunerna. De föräldrar som betalat för hög avgift bör få avgiften återbetald utan att själv behöva begära det. Förutom de direkta kostnaderna för återbetalning bör landskapet stå för en tillfällig resurs som kan hjälpa kommunerna med den extra administration som återbetalningen innebär. Denna resurs kan förslagsvis placeras vid Ålands kommunförbund.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att på ett nytt moment under kapitel 45.15. upptas ett anslag om 350.000 EUR för att möjliggöra kompensation till kommunerna för återbetalning av felaktigt debiterade barnomsorgstaxor.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström