Upptagande av ett nytt moment under kapitel 45.15. för kompensation för felaktig barnomsorgstaxa

Budgetmotion FM 31/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: barnomsorg, taxa, barnomsorgstaxa,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter