Finansmotion 31/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 31/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 43.40.75. Ombyggnader och grundförbättringar

 

 

Under momentet framgår att landskapregeringen står i beråd att inköpa 50 bilparkeringsplatser för Självstyrelsegårdens behov i en av Mariehamns stad planerad parkeringsanläggning. Kostnaden för landskapets andel i anläggningen beräknas vara ca 2 000 000 euro, varav 1 000 000 euro upptas i föreliggande budgetförslag för år 2008 och resterande i budgeten för år 2009. Parkeringshuset är planerat att uppföras mellan Alandica Kultur och Kongress och Mariehamns stadsbibliotek. Anläggningen betjänar således inte självstyrelsegården, utan är ett utslag av Mariehamns stads märkliga parkeringskrav. Med beaktande av att respektive parkeringsplats trots det betingar ett pris på 40 000 euro per plats, bör landskapet inte delta i projektet.

 

Med anledning av det ovanstående anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.40.75. sänks med 1 000 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson