Sänkning av anslaget under moment 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar

Budgetmotion FM 31/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ombyggnad, grundförbättring


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter