Finansmotion 31/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 31/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman

2001-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Att anslaget under moment 45.20.30 För mottagande av flyktingar om 486.000 euro utgår

 

 

Enligt budgetförslaget avses att Mariehamns stad skall ta emot nio flyktingfamiljer innefattande totalt 45 personer under nästa år. Jag har inget emot att man i undantagsfall tar emot flyktingar.

     Men i dagens läge när massmedia fylls av artiklar om bostadslösa familjer, ensamstående mammor och ungdomar som behöver bostäder, då kan jag inte acceptera att vi skall ta hit flyktingar som dessutom går före i bostadskön. Vi har även andra problem med bland annat den ökade användningen av droger som bör lösas innan vi löser andra länders och befolkningars problem.

     Dessutom medför det betydande kostnader för samhället. Mottagandet av de 9 familjerna är budgeterat till 2,9 miljoner mark, vilket utgör ca 320.000 mark per familj.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget om 486.000 euro under moment 45.20.30 Mottagande av flyktingar utgår.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2001

 

 

Ronald Boman