Anslaget under moment 45.20.30 För mottagande av flyktingar om 486.000 euro utgår

Budgetmotion FM 31/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter