Finansmotion 32/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 32/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.05.60. för utsändning av lagtingsdebatter

 

 

Ålands Radio och TV Ab har valt att bortprioritera utsändningarna från lagtingets debatter. Vi undertecknade respekterar förstås bolagets beslut, men tror att beslutet är ogenomtänkt och inte stimulerar till fördjupandet av den samhällspolitiska debatten. Vi tror inte heller att det främjar insikterna i och förståelsen för de grundläggande principerna för självstyrelsen. Därmed motsvarar inte heller förfarandet det public service-uppdrag som åvilar det samhällsägda bolaget.

     För ett par år sedan sände den kommersiella radiostationen Steel FM ograverat från lagtingsdebatterna. Tyvärr upphörde sändningarna på grund av att bolaget i fråga inte fick ett litet ekonomiskt understöd för verksamheten. Fenomenet visade att det för en privat aktör med dagens moderna teknik är möjligt att betydligt mer kostnadseffektivt än ett samhällsbolag producera utsändningar som har stort samhällsintresse. Det åländska media- landskapet genomgår för tillfället en stor förändring och mot den bakgrunden vore det intressant om landskapsregeringen kan bjuda ut ett understöd för att möjliggöra kontinuerliga utsändningar från lagtinget.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att under moment 43.05.60 upptas ett anslag om 15 000 euro för att möjliggöra ett understöd för utsändningar från lagtinget.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson