Höjning av anslaget under moment 43.05 Främjande av rundradioverksamhet

Budgetmotion FM 32/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: radio, rundradio, verksamhet radioverksamhet, rundradioverksamhet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter