Finansmotion 32/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 32/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samordning av ombudsmannafunktioner, ändring av motivering

 

 

Landskapsförvaltningen har flera olika ombudsmannafunktioner, bl.a. datainspektionen, barnombudsmannen, jämställdhetsinspektören och diskrimineringsombudsmannen. Arbetssättet hos dessa påminner om varann och kunde samordnas till en enhet och fungera med mindre resurser än idag. Respektive inriktning kunde ändå behålla sin profil.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 42.59 Datainspektionen ges följande tillägg: "Under året genomförs en sammanslagning av datainspektionen, barnombudsmannen, jämställdhetsinspektören och diskrimineringsombudsmannen till en enhet i syfte att effektivisera verksamheterna och uppnå synergieffekter."

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Danne Sundman                       

 

 

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg