Samordning av ombudsmannafunktioner, ändring av motiveringen

Budgetmotion FM 32/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ombudman, ombudsmannafunktion, datainspektionen, barnombudsmannen, jämställdhetsinspektören, diskrimineringsombudmannen,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter