Finansmotion 32/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 32/2001-2002

Vicetalman

Datum

 

Bert Häggblom

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 45.20.30 Mottagande av flyktingar med 286.000 euro

 

 

Att bedriva flyktingmottagning i balanserad utsträckning bör beaktas vid beviljande av medel till kommuner. I landskapet bör mottagning ske i sådan utsträckning att den accepteras av befolkningen. Den tjugofaldiga förhöjningen från senaste år kan utan angivande av orsak verka alltför hög. En balanserad flyktingpolitik utgående från befolkningens acceptans bör eftersträvas vilket torde stå i konformitet med den restriktiva flyktingpolitik Finland bedriver.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 45.20.30 minskas med 286.000 EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

 

Bert Häggblom