Sänkning av anslaget under moment 45.20.30 Mottagande av flyktingar med 286.000 euro

Budgetmotion FM 32/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter