Finansmotion 32/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 32/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning

 

Kostnaden för specialomsorg tenderar att bli betungande och t.o.m. övermäktig för en del kommuner. Detta är inte bra för vare sig klienten eller kommunen. Landskapet bör införa ett kostnadstak för kommunerna inom specialomsorgen och kostnaden bör solidariskt belasta landskapsbudgeten istället för de enskilda kommunerna.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under kapitel 45.01 under rubriken ”Socialpolitik”: ”- att under första halvåret utreda hur ett kostnadstak för kommunernas kostnader för specialomsorg kan utformas och vilka kostnader det innebär”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström