Tillägg till kapitelmotiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning

Budgetmotion FM 32/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: förvaltning, allmän förvaltning, specialomsorg,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter