Finansmotion 33/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 33/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

 

 

Landskapsstyrelsen har avtalat om ambulansflygningar med helikopter. Det har visat sig svårt att leva upp till förväntningarna vad avser transporter från skärgården. Skärgårdskommunerna har påpekat detta i ett flertal skrivelser. Landskapsstyrelsen bör utredas huruvida kraven i kontraktet uppfylls och hur helikopterservicen bättre kunde uppfylla skärgårdsbefolkningens berättigade krav på trygghet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att följande text tillfogas femte stycket under motiveringen till kapitel 45.30: ”Landskapsstyrelsen utvärderar under året avtalet om ambulansflygningar i syfte att reda ut om villkor i gällande kontrakt uppfylls.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

Olof Salmén

 

 

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm