Angående komplettering av motiveringen till kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

Budgetmotion FM 33/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter