Finansmotion 34/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 34/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 45.52.20 Naturreservat

 

 

De tjänster som avses under momentet torde kunna upphandlas av privata entreprenörer vilket säkerligen skulle effektivisera verksamheten. Dessutom kunde dylika tjänster utgöra en viktig bas och ett komplement för småföretagare i t.ex. fastighetsskötarbranschen. Landskapsregeringen bör upphandla dessa tjänster under året.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under moment 45.52.20: ”Landskapsregeringen utreder under året möjligheten att upphandla dessa tjänster av privata företagare och återkommer med  resultatet i tilläggsbudget”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Danne Sundman