Tillägg till motiveringen under moment 45.52.20 Naturreservat

Budgetmotion FM 34/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: naturreservat, reservat, natur,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter