Finansmotion 34/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 34/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 43.05.62. Upphovsrättskostnader

 

 

Upphovsrättskostnaderna måste betecknas som normala driftskostnader för radio- och TV-utsändningar. Vi anser det principiellt felaktigt att normala driftskostnader budgeteras skilt, speciellt som det också berör kommersiella stationer så som Sveriges TV 4. Så länge licenssystemet finns kvar bör också upphovsrättskostnaderna rymmas inom anslaget under 43.05.60.

 

Med anledning av det ovanstående anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.05.62. utgår.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson